Youth Meeting

Voorbereiding

Een gedegen voorbereiding op een Youth Meeting is van groot belang. De leiding wordt geselecteerd en tijdens verschillende bijeenkomsten getraind. De eerste activiteit voor de deelnemers is het (verplichte) kennismakingsweekend in februari, waarna de delegaties worden samengesteld.

Na afloop van het weekend deelt de ISY Commissie (verantwoordelijk voor Interchange, Step up en Youth Meeting) de delegaties in. Van belang is of de deelnemers bij elkaar passen en of ze hetzelfde land kunnen en mogen bezoeken (o.a. door vakantiespreiding). De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen dit aangeven tijdens de bijeenkomst op het kennismakingsweekend.

 

Na de plaatsing van de deelnemer zal de leid(st)er de afzonderlijke gezinnen uit de delegatie bezoeken. Hierna vindt de ouderbijeenkomst van iedere delegatie plaats. De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen dan kennis met elkaar maken en er worden afspraken gemaakt over de reis, het zakgeld, de data en locaties van volgende bijeenkomsten e.d. Ze bepalen daarnaast samen wie de contactouder van de delegatie is. Deze contactouder ondersteunt de leid(st)er en neemt in overleg met de leid(st)er en in samenwerking met de andere ouders, bepaalde organisatorische en praktische zaken op zich. De contactouder zal gedurende het kamp voor de leid(st)er een eerste overleg- en aanspreekpunt zijn.

 

Het contact tijdens de Youth Meeting

Na het vertrek van de delegatie is één ouderpaar vast contact voor de leiding. Al het contact tijdens de Youth Meeting loopt via de leiding. De deelnemers kunnen zelf niet telefoneren of e-mailen. De contactouders houden de andere ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de delegatie op de hoogte.

Telefoneren met de deelnemer is niet toegestaan. Ervaring heeft geleerd dat telefonisch contact (mogelijke) heimwee bij de deelnemer versterkt. Mobiele telefoons worden door de staf ingenomen en bewaard.

 

Na de Youth Meeting

Een CISV Youth Meeting is een unieke gebeurtenis voor de deelnemers. Ze hebben er veel indrukken en vriendschappen opgedaan, waardoor sommige deelnemers heimwee hebben naar het kamp. D.m.v. Facebook, e-mail of briefwisseling wordt contact gehouden met de nieuwe vrienden en vriendinnen.

Na afloop van het kamp is er een evaluatie met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

 

Nadere informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de ISY (Interchange, Step Up, Youth Meeting) commissie:

E-mail: youthmeeting@nl.cisv.org