Step Up

Building Leadership Skills

 Step Up  is een internationaal kamp waar de deelnemers uitgedaagd worden: ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk om er hun kamp, hun ervaring, hun top zomer van te maken. Ze worden gestimuleerd samen te werken, elkaar te respecteren en (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen. De deelnemers worden hierbij geholpen door de leiding die ze ondersteunt en die een veilige, vertrouwde sfeer creëert  Elk kamp heeft een thema dat past bij de doelstelling van CISV en waaromheen de activiteiten gepland kunnen worden.

 

Leeftijd: 14 of 15 jaar
Duur: 23 dagen
Aantal deelnemers: Delegaties uit 9 landen bestaan uit 2 jongens en 2 meisjes, begeleid door een volwassen leider/ster.

 

Het kamp wordt gecoördineerd door volwassen stafleden.

 

Kosten Step Up in 2018 : € 1.155  (exclusief reiskosten deelnemer, reis- en onkosten van de leider naar rato, zakgeld en noodgeld) 

 

Via deze link kunt u zien voor welke programma’s de inschrijvingen open staan en wat de status is. In de agenda ziet u verder wanneer de inschrijvingen per programma open gaan. De inschrijvingen voor Step Up openen meestal na het Herfstkamp, begin november.