Step Up

Voorbereiding

 

Van de zomer gaat uw kind drie weken op Step Up. Dit gebeurt niet zomaar, een gedegen voorbereiding op een Step Up is van groot belang.

De eerste activiteit voor de deelnemers is het (verplichte) kennismakingsweekend in februari (aan het begin hiervan is ook een informatieronde voor de ouders). Hierna worden de delegaties samengesteld, afhankelijk van waar uw kind heen kan of mag (o.a. door vakantiespreiding). De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen dit aangeven tijdens de bijeenkomst op het kennismakingsweekend.

Nadat de delegatie is samengesteld, zal hier een geschikte leider aan gekoppeld worden. De leiding wordt geselecteerd en tijdens verschillende bijeenkomsten getraind. Beiden gebeuren door ervaren CISV-leiding en CISV-ouders die in betrokken commissies zitten.

 

Na de plaatsing van de deelnemer zal de leider de afzonderlijke gezinnen uit de delegatie bezoeken. Hierna vindt voor de deelnemers en leider een delegatieweekend plaats om elkaar beter te leren kennen. Vooraf of achteraf hieraan zal een ouderbijeenkomst plaatsvinden. De ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen kennis met elkaar maken en er worden samen met de leider afspraken gemaakt over de reis, het zakgeld, de data en locaties van volgende bijeenkomsten e.d.. Bij deze bijeenkomst zal ook iemand uit de ISY-commissie aanwezig zijn.

De ouders/wettelijke vertegenwoordigers bepalen in de bijeenkomst ook samen wie de contactouder van de delegatie is. Deze contactouder ondersteunt de leider en neemt in overleg met de leider en in samenwerking met de andere ouders, bepaalde organisatorische en praktische zaken op zich. De contactouder zal gedurende het kamp voor de leider een eerste overleg- en aanspreekpunt zijn.

 

In de aanloop naar het Step Up zal er ook door CISV een trainingsdag worden georganiseerd voor de deelnemers. Hier leren ze meer over wat ze kunnen verwachten en wat er van hun verwacht wordt. Er zal ingegaan worden op de thema’s van CISV en er zullen handvatten gegeven worden voor het plannen van activiteiten.

 

Het contact tijdens Step Up

Al het contact tijdens het kamp loopt via de leider. De contactouder houdt de andere ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de delegatie op de hoogte. Deelnemers kunnen zelf niet telefoneren, e-mailen of iets dergelijks.

Ervaring heeft geleerd dat door contact met het thuisfront de deelnemer te veel afgeleid kan worden van het kampleven en de ervaringen daar. Tevens kan contact (mogelijke) heimwee bij de deelnemer versterken. Mobiele telefoons worden door de staf van het kamp ingenomen en bewaard. Een enkele mail of kaart mag u (via de leider) wel naar uw kind sturen, en andersom ook.

 

 

Na Step Up

Een CISV kamp is een unieke gebeurtenis voor de deelnemers. Ze hebben er veel indrukken en vriendschappen opgedaan, waardoor sommige deelnemers heimwee hebben naar het kamp. Daarnaast is een Step Up vaak redelijk vermoeiend geweest. De deelnemers hebben dan ook een paar dagen nodig om weer bij te komen.

Door middel van bijvoorbeeld Facebook, Skype, e-mail of briefwisseling wordt contact gehouden met de nieuwe internationale vrienden. Zo blijven de vriendschappen, zo blijven de deelnemers ervaringen uit hun dagelijks leven delen, en zo werkt CISV voort na het kamp.

 

Aan het eind van de zomer is er een (digitale) evaluatie met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Dit doet CISV om te leren van uw ervaring met CISV en de kwaliteit te blijven verbeteren. Als u tijdens de voorbereidingen of tijdens het programma tegen dingen aanloopt, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de commissie.

 

Nadere informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de ISY (Interchange, Step Up, Youth Meeting) commissie:

E-mail: stepup@nl.cisv.org