Aankomende thema's

Voor deze onderwerpen kun jij je komende tijd inzetten!

 

Het onderscheidende van een IPP is dat deelnemers bij een IPP aan de slag gaan met een concreet thema relevant voor de lokale gemeenschap waar het programma plaats vindt. Dit alles gebeurt in samenwerking met een lokale partnerorganisatie. Hierdoor schrijf je je in tegenstelling tot bij de andere programma's van CISV ook in voor een specifieke locatie, omdat iedere locatie zijn eigen invulling geeft aan het IPP-programma.

 

Ook in 2018 zullen er wereldwijd IPP's plaatsvinden. Hieronder worden de thema's kort weergeven en uitgelegd. Hoewel CISV Nederland voor een aantal IPPs standaard plaatsen ontvangt, kan de IPP-commissie in praktijk voor nagenoeg iedere IPP aan plaatsen komen. Zit er een thema tussen dat jou aanspreekt? Neem dan vooral zo snel mogelijk contact op met de IPP-commissie via ipp@nl.cisv.org, zodat jullie samen de deelname kunnen regelen.