Interchange

Voorbereiding

Een gedegen voorbereiding op een Interchange is van groot belang. De leiding wordt geselecteerd en tijdens verschillende bijeenkomsten getraind. De eerste activiteit voor de deelnemers is het (verplichte) kennismakingsweekend in februari, waarna de delegaties worden samengesteld.


Na afloop van het weekend deelt de ISY Commissie de delegaties in. Voorafgaand aan of na afloop van het eerste delegatieweekend worden voorstellen voor het programma in Nederland besproken, waarna het programma wordt vastgesteld. In de delegatieweekenden leert de delegatie elkaar goed kennen.


Ongeveer twee maanden voordat de Interchange start, worden de deelnemers uit de beide landen aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt op basis van de uitgebreide informatie die zij en hun ouders schriftelijk en mondeling tijdens het huisbezoek geven en de indruk die de leider en de begeleider van de commissie tijdens het kennismakingsweekend van de deelnemers hebben gekregen. De betrokken Interchange commissies behandelen deze informatie als vertrouwelijk. Namens het eerst ontvangende land doen de begeleider uit de Interchange commissie en de leider een voorstel voor de koppelingen naar het partnerland.

Na  goedkeuring van de koppelingen door het partnerland kunnen de deelnemers contact met hun Interchangepartner opnemen.

 

Het contact tijdens de Interchange

Tijdens de Interchange in het partnerland wordt contact met het thuisfront, hoewel mogelijk en niet verboden, niet gestimuleerd. Bij calamiteiten volgt de leider de hiervoor geldende procedures.

 

Na de Interchange

Een CISV Interchange is een unieke gebeurtenis voor de deelnemers. Ze hebben er veel indrukken en vriendschappen opgedaan. D.m.v. Facebook, e-mail of briefwisseling wordt contact gehouden met de nieuwe vrienden en vriendinnen.

 

Nadere informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de ISY (Interchange, Step Up, Youth Meeting) commissie:

E-mail: interchange.list@nl.cisv.org