CISV

CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world.

Over de hele wereld bieden CISVers aan deelnemers van alle leeftijden kansen om de rijkdom van culturele diversiteit te ervaren. We gaan uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen.

 

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • vriendschap
  • iedereen telt mee
  • enthousiasme
  • betrokkenheid
  • samenwerking

 

CISV is een onafhankelijke internationale organisatie waarbij toegewijde vrijwilligers wereldwijd korte en langere activiteiten organiseren in verschillende leeftijdscategorieën. De stichting is een non-politieke, non-religieuze en non-gouvermentele organisatie. Voor informatie over CISV Internationaal klik hier