Onze aanpak

Learning by doing

Conventioneel onderwijs is gericht op kennis en soms op vaardigheden. CISV gelooft dat leren door het zelf te doen het meest effectieve leerproces is.

 

Daarom wordt gebruikt gemaakt van ervarings-methoden om interculturele vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op:

  • bewustzijnsontwikkeling
  • het aanmoedigen van een positieve houding
  • het ontwikkelen van vaardigheden
  • kennis vergaren

 

Voor uitgebreide informatie over onze pedagogische benadering, kunt u CISV’s Educational Principles downloaden.