Klachtenprocedure

Indien u een klacht kenbaar wilt maken aan CISV Nederland, kunt u mailen naar voorzitter@nl.cisv.org.

Uw klacht wordt ontvangen door de voorzitter van CISV Nederland. De voorzitter bepaalt de procedure van de klacht. U ontvangt binnen vijf werkdagen bevestiging van ontvangst en uitleg volgens welke procedure uw klacht zal worden behandeld.

  • Indien uw klacht een commissie of een programma betreft, wordt uw klacht doorgeleid naar de voorzitter van de betreffende commissie (Village commissie, Interchange-Step Up-Youthmeeting commissie, Seminar commissie of International People’s Project commissie). 
  • Indien uw klacht één van de eerder genoemde commissieleden persoonlijk betreft of van een andere aard is, wordt uw klacht behandeld door het Dagelijks Bestuur.
  • Indien uw klacht een van de leden van het Dagelijks Bestuur persoonlijk betreft of enige vorm van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, wordt uw klacht direct doorgeleid naar de Riskmanager. 

Daarnaast staat het u altijd vrij de Riskmanager zelf te benaderen.

Het spreekt vanzelf dat in alle gevallen leden van het Dagelijks Bestuur en de Riskmanager totale discretie bij het behandelen van de klacht in acht zullen nemen.

U kunt de Riskmanager bereiken op het mailadres: riskmanager@nl.cisv.org